1. Visos pakuotės turi būti pažymėtos šiais rekvizitais: Siuntėjo vardas, pavardė (arba pavadinimas), adresas ir pašto kodas, gavėjo pavadinimas, tikslus pristatymo adresas (gatvė, namo nr. miestas, pašto kodas), būtina nurodyti gavėjo telefono numerį, bei siunčiamų pakuočių skaičių (pavyzdžiui 1/3; 2/3 ir t.t). Siuntos be nurodyto adreso ir telefono numerio, arba su klaidingai nurodytu adresu ar telefono numeriu, gali nepasiekti gavejo ir gali būti  grąžinamos siuntėjui arba į mūsų būstinę, iš kur daiktus turi atsiimti klientas.

2. Daiktai turi būti supakuoti taip, kad nekeltų pavojaus vežėjui, tretiesiems asmenims ir kitoms pakuotėms.

3. Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų.

4. Polietileniniai maišai nėra tinkama pakuotė.

5. Jei daiktai įpakuoti netinkamai neprisiimame atsakomybės už saugų siuntos transportavimą.

 • siunčiamose pakuotėse, kuriose yra dūžtamų daiktų, privalo būti pažymėtos „atsargiai dūžta“ ir būtinai apie tai, turi būti perspėtas vairuotojas.

Patarimai klientams

 • ruošdami baldus pervežimui, skirkite papildomo dėmesio jų pakavimui, apvyniokite juos minkšta polietileno plėvele su oro pūslelėmis;
 • trapius ir dūžtančius daiktus pakuokite kiekvieną atskirai, tiktų kartu su drabužiais, rankšluosčiais ar patalyne. (stiklainius pakuokite taip, kad jie nesiliestų vienas prie kito, apvyniokite popieriumi ar kita medžiaga kuria Jums tik patogiau, tada dėkite į maišelį (kiekvieną stiklainį atskirai).

1. Siuntėjas garantuoja, kad visos prekės yra tinkamai supakuotos ant pakuotės yra nurodyti tikslūs siuntėjo ir gavėjo adresai, telefono numeriai.

2. Siuntėjas garantuoja, kad bus asmuo ar kita technika siuntos pakrovimui ir iškrovimui.

3. Siuntėjas garantuoja, kad siuntoje nėra draudžiamų siųsti daiktų, išvardytų  4-iame bendrųjų taisyklių punkte(Daiktai kuriuos mes atsisakome vežti). Jei siuntėjas nesilaikys šios nuostatos visus nuostolius mums turės atlyginti siuntėjas.

1. Mes atsakome už siuntų ar krovinių neišsaugojimą (paradimą, trūkumą, sugadinimą), atsiradus dėl mūsų kaltės ir atlyginame klientui padarytą žalą Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytais pagrindais ir tvarka.

2. Mes neatsakome už prekių trūkumą ar sugadinimą, jei jos buvo supakuotos ir paženklintos nesilaikant taisyklėse numatytų reikalavimų.

3. Mes neatsakome už valstybinės institucijos konfiskuotą siuntą.

1. Įstatymais draudžiami vežti daiktai ar medžiagos vadinami tie, kurie savo cheminėmis ar fizinėmis savybėmis gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ir t.t.

2. Daiktai ar medžiagos, kurių gabenimas yra uždraustas pagal valstybės įstatymus, kurios teritorijoje vykdomas pervežimas.

3. Gabenimui nepriimami daiktai:

 • Ginklai, šaudmenys, sprogstamosios medžiagos.
 • Greitai gendantys maisto produktai.
 • Daiktai, kurių pervežimui reikalingos specialios temperatūros, oro, drėgmės ir kitos papildomos sąlygos.
 • Tabako gaminiai.
 • Alkoholiniai gėrimai.
 • Dviračiai, motociklai ir t.t kurie neturi dokumentų.
 • Visos prekės, kurias draudžia įstatymas, bet kurios Vyriausybės ar valstybės ar vietos valdžios institucijos bet kurioje šalyje kur prekės yra gabenamos.

4. Siunta, krovinys, kuriame buvo rasta draudžiamų vežti daiktų (žr. Nr. 3.), grąžinama siuntėjui arba į mūsų būstinę, iš kur daiktus turi atsiimti klientas. Ji nebus transportuojama ir už draudžiamus daiktus išieškoma trigubo dydžio bauda.

5. Užtikrindami Jūsų bei kitų mūsų klientų siuntinių saugų pervežimą, įspėjame:

 • mes turime teisę patikrinti siuntinius dėl taisyklėse „Gabenimui nepriimami daiktai“ išvardintų daiktų.
 • mes neprisiimame atsakomybės už per klaidą paimtus daiktus su taisyklėse „Gabenimui nepriimami daiktai“ išvardintais daiktais, jie gali būti konfiskuoti.

1. Klientas privalo pranešti mums apie patirtus nuostolius ar žalą per 5 dienas, nuo siuntos gavimo dienos ir patvirtinti tai raštu per 14 dienų nuo gavimo dienos. Jeigu klientas to nepadaro, mes neatsakome už jokią žalą ar praradimą, išskyrus tuos atvejus, kai klientas patvirtina, kad:

 • Pagrįstai nebuvo įmanoma klientui perspėti mus arba pareiškia tokį reikalavimą raštu per nustatytą terminą.

1. Mes neatsakome už netiesioginius nuostolius, tokius kaip pelno praradimas, bei neturtinės žalos, įskaitant reputacijos.

2. Mes neatsakome ir neišmokame jokios kompensacijos, jeigu patiriamas nuostolis dėl to, kad siunta ar krovinys prarandami arba pristatomi pavėluotai, dėl nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip:

 • Teisėti ar neteisėti valstybės institucijų ar įstaigų veiksmai arba neveikimas, dėl jų susidariusios transporto spūstys, eilės bei kitokios kliūtys siuntų ar krovinių pervežimui.
 • Boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas.
 • Stichinės nelaimės: smarkios audros, pūgos, ciklonai, gausiai iškritęs sniegas, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai.
 • Sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimas.
 • Karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas.
 • Muitinės ar kitų valstybės institucijų procedūros.
 • Siuntėjo ar gavėjo veiksmai (neveikimas).
 • Kitos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse nurodytos aplinkybės.